Öland Cab Tour 12 juni 2021 i Borgholm

INBJUDAN (Om Coronaläget tillåter)
Öppet för alla Cabriolet/ Targabilar av Europeiskt ursprung.
Ett evenemang för er som vill njuta av de natursköna småvägarna, när Öland är som
vackrast.
OBS Begränsat antal deltagare – Bokningscentralen öppnar den 19/1 2021 och håller öppet
så länge det finns platser.
Under ¨rallyt¨ gör vi några stopp, svarar på några enkla frågor och kroppkake-lunchar i det
gröna. Ta gärna med en picnicfilt.
Incheckning och morgonfika på Borgholms torg öppnar kl. 09.00 och stänger
kl. 10.00. ¨Rallyt¨ startar kl. 11.00. Sträckan är ca 10 mil och vi beräknar vara åter på
Borgholms torg för lite fika och prisutdelning ca kl. 16.00.
Konferencier: Hela Sveriges motorjournalist Johannes Gardelöf.
Kl. 19.00 Gemensam avslutningsmiddag på Strand Hotell. Vår Konferencier Johannes
Gardelöf är inte bara starter och speaker för touren, han kommer säkert med något
intressant motorkåseri under kvällen. För ytterligare information: Se hemsidan
www.olandcabtour.se
eller ring Gert tel. 070 5917135
Anmälningsavgift: 200:-/bil. Lunch 100:-/pers. 2 rätters middag 2glas vin/öl kaffe med liten
kaka 525:-/pers.
Anmäl dig redan i dag via vår hemsida www.olandcabtour.se och ange vad du vill vara med
på.
Tips till övernattare: Kapelludden Camping (stugor & camping) tel. 0485-560770.
www.kapelludden.se

Strand Hotell 0485-888 88, Hotell Borgholm 0485-770 60, Villa Sol B/B 073 5782747.
Villa Ingrid B/B 0485-10923. Gamla Televerket B/B 070 3472561.
Vi tackar våra sponsorer.

Kallelse till Svenska Saabklubbens årsmöte 2020

När: lördagen den 5 december klockan 12,00

Vi kommer denna gång ha ett årsmöte på plats i Trollhättan som vanligt, men begränsa antalet deltagare till 40 stycken på grund av pandemin. Ingen fika eller liknande kommer serveras. Detta gör att man behöver anmäla sig och det är först till kvarn som gäller.

På grund av de nya reglerna så är detta inställt, utan årsmötet kommer bara vara via digital kanal. De som har anmält sig fysiskt har fått uppgifter om detta.

Vi kommer även ha en möjlighet att deltaga via en sändning via nätet.

Till båda alternativen behövs anmälan.

Start anmälan: 11 november öppnar anmälan till årsmötet

Slut anmälan:  25 nov är sista dag att anmäla sig till årsmötet

Anmälan sker via hemsida:

https://www.edeliusconsulting.se/ssam2020

Lösenord: Sonett56

Årsmöteshandlingar finns på Saabklubbens hemsida under årsmöte med lösenord AJ-37-Viggen men även på anmälningssidan. Handlingarna kan även skickas hem mot portokostnad.

Dagordning årsmöte

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsstämmoprotokollet
 4. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Godkännande av: a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 b) Styrelsens förvaltningsberättelse för 2019
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020
 10. Behandling av inkomna motioner
 11. Propositioner från styrelsen
 12. Val av a) Ordförande för en tid av två år b) Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter c) Resterande ledamöter och suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år d) Val av revisor jämte revisorssuppleant för en tid av 1 år e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år
 13. Beslut om ev hedersmedlem
 14. Fastställande av medlemsavgifter för 2021
 15. Fastställande av reseersättningar fram till nästkommande årsmöte
 16. Saabklubbens stipendiefond
 17. Övriga frågor – Information om reservdelsverksamheten
 18. Mötets avslutning

Svenska Saabklubbens reservdelsmarknad i Skattkärr den 23 maj flyttas!

Klubbens numera smått traditionella vårmarknad i Skattkärr senareläggs och kommer alltså -inte- att genomföras som tidigare planerat lördagen den 23:e maj.
Orsaken är liksom för övriga evenemang att vi självklart följer myndigheternas rekommendation om att sammankomster ej får överstiga 50 personer.
Då klubben redan tidigare valt att följa även MHRF:s rekommendationer och ta sitt samhällsansvar genom en restriktiv hållning till möten,
träffar och andra aktiviteter till åtminstone maj månads utgång, var detta beslut tämligen lätt att fatta, om dock inte så kul.

Planering för ett nytt datum pågår för Reservdelsmarknaden i Skattkärr senare under sommaren.
Men med nuvarande osäkra läge och oklara förutsättningar ber vi att få återkomma om detta nya datum, när vi vet mera. Vi räknar med att kunna ge besked i slutet av maj.

Vi hoppas på ert överseende och förståelse för detta beslut i dessa annorlunda tider.

Viktigt meddelande från styrelsen – Årsmötet 2020 senareläggs

Svenska Saabklubbens styrelse har idag beslutat att senarelägga årsmötet, vilket skulle hållits den 28 mars 2020 i Trollhättan. Detta på grund av Coronaviruset.

Styrelsen har följt utvecklingen noggrant och kommit fram till slutsatsen att senarelägga årsmötet. Vi har noterat att ett stort antal företag, organisationer och myndigheter valt att agera restriktivare än myndigheternas rekommendationer. Bland annat har MHRF skjutit på alla resterande klubbkonferenser. Styrelsen väljer att ansluta sig till denna restriktiva linje. Vi vet idag inte hur situationen ser ut i slutet av mars och har därför tagit beslutet att i god tid gå ut med detta besked för att inte hamna i panikåtgärder.

Saabklubbens årsmöte samlar över 100 människor från nästan hela Sverige. Dessutom är flera av våra medlemmar äldre och därmed mer utsatta. Risken för att smittspridning kan ske skall inte underskattas och styrelsen vill inte medverka till att smitta kan spridas genom ett årsmöte.

Vi beklagar att vi har tvingats fatta detta beslut och hoppas att våra medlemmar har förståelse för detta. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Nytt datum för årsmöte kommer att meddelas i ny kallelse. Det kan ske genom klubbens medlemstidning, Bakrutan eller separat brev. Beroende på tidpunkt för beslut. Besked om datum kan alltså inte ges idag, utan meddelas så snart vi har tillräcklig med information om situationen.

Årsmötesförhandlingarna för 2020 finns tillgängliga enligt den kallelse ni medlemmar har fått tidigare.

2020-03-14

Med Vänliga Saabhälsningar
Svenska Saabklubbens styrelse

Saabklubbens årsmöte 2020 och Coronaviruset

Beredskap för senareläggande av årsmötet 2020.

Saabklubbens styrelse följer utvecklingen och med nu gällande direktiv och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten är det högst troligt att årsmötet senareläggs.

Varför?
Flera företag, organisationer och myndigheter tillämpar idag hårdare restriktioner än de av myndigheter föreskrivna.

Saabklubbens årsmöte samlar över 100 människor från nästan hela Sverige. Dessutom är flera av våra medlemmar är äldre och därmed mer utsatta.
Risken för att smittspridning kan ske skall inte underskattas och styrelsen vill inte medverka till att smitta kan spridas genom ett årsmöte.

*Slutligt besked om ett inställt eller senarelagt årsmöte kommer att distribueras till alla medlemmar per post och därutöver kommuniceras via digitala kommunikationsvägar som Facebook och SSK hemsida senast fredagen den 20 mars 2020. Det är sannolikt att det vid den tidpunkten inte finns ett givet datum för nytt årsmöte.

*Nytt datum för årsmöte kommuniceras med brev och digitala medier när omständigheterna medger.

Årsmötesförhandlingarna för 2020 kommer att finns tillgängliga enligt den kallelse ni har fått.
Styrelsen Svenska Saabklubben

Reservdelsmarknad 29 februari

Vi kommer att ha försäljning av reservdelar till:
Saab 92,93,95,96,99,900 1950-1993.
Saab 900,9-3 1994-2003, 9000 1985-1998, 9-3 2003-2010 och 9-5 1998-2010
Det kommer finnas både NOS och begagnade reservdelar.
Obs! det kommer finnas unika NOS delar men det krävs medlemskap för att få köpa dom.
Ni kan också förbeställa reservdelar från ordinarie lager, som ni kan avhämta på marknaden om så önskas.

Hjärtligt välkomna.
Vi på Svenska Saabklubbens reservdelsverksamhet
Helena, Niclas, Jan, Martin och Bosse.

Adress Strandhemsvägen 3 i Skattkärr.