Svenskbilsträffen vid Gustaf Adolfs Torg Göteborg på nationaldagen 6 Juni