Problem med sjunkande broms när bilen är igång

Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Problem med sjunkande broms när bilen är igång

Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Problem med sjunkande broms när bilen är igång

 • Författare
  Inlägg
  • juli 2, 2023 at 23:04 #508410

   Hej!

   en Saab 9-3 2008 ttid
   jag har fått nedslag på besiktningen för sjunkande broms när bilen är igång. Tänkte då att de var lätt fixat med att lufta bromsarna enligt WIS. De hjälpte ej och då trodde far min att de var huvudbromscylindern, så den byttes och samma fel fanns kvar. Då testa vi lufta ABSen genom att använda absen så mycket som möjligt på en grusväg och sen lufta ur rören vid absen men fortfarande samma.

   jag och min far överväger om de är antingen fel på absen som läcker tillbaka till kärlet eller att något med bromsservon är fel.

   en iakttagelse jag gjorde var att höger bak bromsskiva var mycket varmare än vänster bak.

   Någon som har bra koll på vad de kan vara?

    juli 2, 2023 at 23:30 #508412
    TECHNICAL SERVICE BULLETIN
     Bulletin Nbr: 522-2732
     Date:………….. Maj 2010
     Market: all
     Sjunkande bromspedal i stillastående bil på tomgång

     

    Denna bulletin informera om hur man säkerställer om bromsarna är normala eller om det krävs en åtgärd.

     Berörda bilar

     

    Saab 9-3 M03- med motor B207 och Z19DT/DTH/DTR med mekanisk vakuumpump till bromsarna..

     Symptombeskrivning

     

    Bromspedalen sjunker när bilen står stilla och foten hålls på pedalen.

     Bakgrund

     

    Sjunkande bromspedal beror i första hand på ” hög förstärkningsfaktor” i bromsservon, som endast kan upplevas när bilen står stilla.
    Stor, dubbel broms vakuumservo 9″+9″ i kombination med effektiv mekanisk vakuumpump, som levererar fullt vakuum redan vid tomgång är huvudorsaken till upplevelsen sjunkande pedal. När föraren t.ex. stannar för rödljus och håller foten lätt på bromspedalen, är vakuumnivån i bromservot ca -0.5 bar undertryck, eftersom föraren har förbrukat vakuum i samband med den sista inbromsningen före stopp. En mekanisk vakuumpump kan leverera ner till -0.98 bar undertryck vid tomgång medan en bil utan vakuumpump endast kan erhålla -0.5 bar undertryck för samma körfall. När den mekaniska vakuumpumpen sänker vakuumnivån från 0.5 till 0.98 bar, erhålls mer bromsservohjälp och pedalen sjunker i takt med belägg och bromsok trycks ihop.
    Om pedalen provoceras till att sjunka till golvet ökar hydraultrycket i relation till pedalvägen. Fullt pedalslag innebär 140 bar hydraultryck i systemet. ABS-ingrepp på torr asfalt med fullastad bil sker normalt vid 80 bar.
    Alla bilar med mekanisk vakuumpump ger samma fenomen som ovan. Eventuella skillnader beror på storlek av bromsservo och hur effektiv vakuumpumpen är.
    Sjunkande pedal upplevs oftare i bilar utrustade med automatväxellåda, eftersom automatlådans converter ligger på och lastar med ca 30-40 Nm i D respektive R-läge.

     Materiel

     

    Berörs ej.

     Åtgärd/Test

     

    1. Stillastående bil, avslagen motor och tömd vakuumservo (pumpa bromspedalen tills servon är tömd): Trampa ner pedalen hårt. Pedalen ska kännas stum. Om pedalen sjunker, finns risk för luft i bromsledningarna eller internt läckage huvudcylinder. För internt läckage, se “Felsökning hydraulaggregat TCS/ESP” TSB 521-2476 (US/CA: TSB 521-2481) .
    2. Körning i 50 km/h med lätt trampning på bromspedalen: Är pedalrörelsen i övrigt normal, kan man vara säker på att sjunkande bromspedal i stillastående bil på tomgång är ett resultat av en förhöjd vakuumnivå i den mekaniska vakuumpumpen. Detta påverkar bromsservon och höjer därmed hydraultrycket på bromsok, -klotsar och -skivor..
     juli 2, 2023 at 23:40 #508413

     <p style=”text-align: left;”>Alltså i mitt fall så är är det bromsservon som får för högt undertryck om jag förstått rätt? Vad blir då åtgärden?</p>

      juli 2, 2023 at 23:47 #508414

      Det är inget fel på bilen. Du har råkat träffa på en inkompetent besikningstekniker. Du är inte den första som får annmärkning för detta ickefel.

     • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.