Referat från Svenska Saabklubbens årsmöte 2010

Forum Klubbinformation Styrelsen informerar / Hemsidan Referat från Svenska Saabklubbens årsmöte 2010

 • Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2010-04-08 19:12 av .
Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #21880
  phermansson
  Deltagare

  Den 20/3 2010 hölls Svenska Saabklubbens årsmöte i Saab Bilmuseums lokaler i Trollhättan. Mötet var i vanlig ordning välbesökt med närmare 200 besökare. Bra jobbat, även om det innebar att stolarna i salen inte räckte till.

  Det som följer är ett kortfattat och inofficellt referat. Påpeka eller fråga gärna om något är oklart/felaktigt!

  Svenska Saabklubbens årsmöte 2010

  Mötet inleddes förtjänstfullt av ordförande Mats Abelson som höll ett kort anförande. Härefter följde formaliteter i form av mötets behöriga utlysande samt att dagordningen för mötet presenterades och godkändes av mötet.
  Nästa punkt var val av ordförande för mötet (sittande) samt sekreterare (sittande). Som justeringsmän valdes Martin Bergstrand och Anders Dackemyr.
  Av praktiska skäl gjordes sedan ett avsteg från gängse mötesordning. Ett anförande av mötesvärden/museichefen Peter Bäckström följdes av utnämning av Saabs VD Jan Åke Jonsson till hedersmedlem i Svenska Saabklubben. Jonsson var på plats och fick motta blommor, en plakett som bevis för hedersmedlemsskapet samt en särskild plakett från Saab Skånia.
  Han höll sedan ett tal där han bland annat pratade om hur mycket entusiasterna betytt under Saabs svåra tid samt att han verkligen uppskattade att få bli hedersmedlem i SSK.

  Jonsson var sedan tvungen att lämna mötet, och vi återgick till ordningen genom att Göran Sahlén läste upp verksamhetsberättelsen för 2009. Detta följdes av en ekonomisk redogörelse från kassör Mats Carlsson samt revisionsberättelsen uppläst av revisor Jan-Olof Paulsson. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet av mötet.

  Nästa punkt handlade om omval och nyval till styrelsen, och valberedningens ordförande Mattias Roswall fick ordet. Följande val genomfördes:
  -Ordförande – sittande Mats Abelson. Här uppstod dock problem då Mats för tillfället stod upp 🙂
  -Fyllnadsval Vice ordförande – Henrik Tungström.
  -Vice sekreterare – Petter Nordblom.
  -Kassör – Vakant, sittande Mats Carlsson sitter kvar under en period. Styrelsen fick mandat att utse en kassör, ska vara löst innan den 1/7.
  -Registeransvarig – David Nordlund. Denna uppgift har tidigare legat på kassören men överförs nu till en extern registerhållare. Detta är alltså inte en styrelsepost.
  -Materialförvaltare – sittande Håkan Larsson.
  -Webmaster – sittande Patrik Hermansson.
  -Fyllnadsval Klubbmästare – Jonas Leklem.
  -Ledamot – Karl Ask.
  -Ledamot – Arne Andersén.
  -Revisor – Magnus Enorsson.
  -Revisorsuppleant – sittande Per Åberg.
  -Valberedning – sittande . Mattias Roswall (sammankallande), Niclas Enander, Bertil Stener.
  Inom styrelsen omfördelades även arbetsuppgifter. Vice sekreterare Göran Sahlén är numer sekreterare, tidigare sekreteraren Hans Willebrand är numer reservdelsansvarig.

  Efter detta följde avtackningar av avgående styrelseledamöter. Här avtackades ledamot Dick Ström samt kassör Mats Carlsson, som även blev utsedd till hedersmedlem (är detta vår enda medlem som aldrig ägt en Saab? 🙂 ). Även revisor Jan-Olof Paulsson avtackades.

  Så var det dags för mötets och klubbens kanske största fråga, den om reservdelarna. Hans Willebrand redogjorde för situationen idag och styrelsens intention att fortsätta på den inslagna vägen med samarbetet med Speedparts. Han informerade även om att en ny reservdelslista kommer att skickas ut om det är ekonomiskt möjligt. Denna kommer att vara betydligt tjockare än den förra då många delar tillkommit i lagret under det senaste året. Det är även en del nya delar på väg in.
  Det noterades även att Jan Karlsson, ansvarig för 99/900-lagret, idag fungerar som ordermottagare för 92-96-lagret. Han och Anders Astemark arbetar med att lära upp fler ordermottagare som ska samarbeta och minska risken för avbrott i verksamheten.

  Timo Murberger ställde en fråga om hur styrelsen ser på reservdelstilverkningen. Hans W replikerade att SSK:s reservdelsförsäljning ska vara ett ställe där man hittar det man söker.
  Martin Bergstrand kommenterar om det faktum att delar bara säljs till klubbmedlemmar. Han påpekar att det vore enklare att uppnå vinst i reservdelsprojekt om man sålde till allmänheten. Hans W replikerar att det är av skattemässiga skäl som det enbart säljs till medlemmar. Jan-Olof Paulsson förklarar att det blir stor skillnad om man säljer till allmänheten gällande bland annat moms.
  Timo Murberger föreslår att styrelsen ska systematisera behoven av reservdelar bättre samt anser att försäljningen måste öka för att det ska gå runt.

  Nästa punkt på dagordningen, motioner. Första motionen kommer från Fredrik Ekendahl och handlar om en form av uppdelning som gör att olika medlemmar kan arbeta mer fokuserat med vissa modeller. Motionen avslås med motiveringen att klubben är liten nog som den är och att vi bör arbeta för att hålla ihop, bland annat med tanke på reservdelarna. Många medlemmar gillar dessutom många olika modeller.

  Martin Bergstrands motion om att utse Jan Åke Jonsson till hedersmedlem togs till protokollet.

  Årsavgiften för 2011 fastställdes till 300kr.

  Reseersättningen beslutades att följa normen i vanlig ordning.

  Göran S redogjorde för stipendiefonden till vilken inga ansökningar inkommit. Göran uppmanade alla att söka pengar ur fonden. Dessa pengar kan bland annat användas som ekonomiskt stöd vid Saabrelaterad forskning, till exempel för mat & husrum vid studiebesök på museét och liknande.

  Träffar. Hans W berättade lite om träffen i Karlskrona i slutet av april.

  Internationella frågor, ingen hade något att säga.

  Webmaster Patrik informerar om den planerade kontaktfunktionen. Avsikten är att införa en enda epostadress, ett telefonnummer och en postadress för Svenska Saabklubben. Dessa adresser hanteras av en styrelsemedlem som ska fördela ärenden till rätt person samt följa upp inkommande ärenden.

  Tävlningsverksamhet, ingen hade något att säga.

  Mötet avslutades sedan och följdes av sedvanlig marknad på bakgården.

  /Patrik Hermansson

  #156115
  96GT
  Deltagare

  Fråga om reservdelsförsäljningen.

  Var finner man länken?

  Varför inte en länk här + egna banners/annonser för att promota nyheter och annat. Kan vara värt ett försök för få fart på försäljningen.

  #156116
  phermansson
  Deltagare

  Ja varför inte? Eller: Varför har jag inte tänkt på det 🙂
  Tack för idén, ska se till att ordna något!

Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt)
 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.