Sv: Re: diskussion på jobbet…..

Forum / Övrigt / Off Topic / diskussion på jobbet….. / Sv: Re: diskussion på jobbet…..

  april 15, 2013 at 04:32 #54532

  Undantag från kravet
  Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:

  Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
  Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsföretag.
  Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
  Om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.
  för körning med tung lastbil när fordonet används i anläggningsarbete eller liknande arbete, eller
  om fordonet brukas av Försvarsmakten, Försvarets Materielverk eller Försvarets radioanstalt.
  Ett fordon får också köras trots kravet på vinterdäck om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre.

  http://www.transportstyrelsen.se/sv/vag/fordon/fordonsregler/dack/vinterdack/