Sv: Re: kamaxeldorn

Forum / Övrigt / Allmänt / kamaxeldorn / Sv: Re: kamaxeldorn

  april 25, 2006 at 17:32 #94273

  Här kommer beskrivningen för tillverkning av verktyg och byte av
  kamaxellager. En förutsättning för tillverkningen är att ha tillgång
  till svarv och en svets, helst mig-mag för att minska
  värmespridningen i materialet.

  Motorblocket från den helt demonterade motorn används som jigg vid
  tillverkningen. Det mittre kamaxellagret, skall inte vara demonterat.
  En sats nya lager behövs för måttagningen. Observera att alla tre
  lagren har olika diameter.

  Material som går åt till monteringsverktyg för mittre kamaxellagret:

  Två axlar, förslagsvis silverstål, åtminstone 12 mm diameter. En bit
  (1) skall med råge (10-15 centimeter) vara längre än motorblocket.
  Den andra (2) skall vara några centimeter längre än vad den den långa axeln är längre än motorblocket.

  Tre axelbitar (3, 4 och 5) 4-5 centimeter långa och grövre än
  diametern på lagerlägena för främre och bakre kamaxellagret.

  En bit plattjärn (6), minst 25x 5 mm. Längden skall vara åtminstone
  ett par cm längre än avståndet centrum-centrum läget för bakre
  kamaxellagret och valfritt bulthål i blocket för växellådskåpan.

  Nu är det dags att börja svarva:

  Axlarna 3, och 4 svarvas koniska så att de kan tryckas in halvvägs i
  främre respektive bakre kamaxellagerläget. De koniska axelbitarna
  skall användas för centrering av verktyget.

  Axel 5 svarvas ned till någon tiondel under diametern för mittre
  kamaxellagret. Sedan svarvas en ansats som lagret kan träs på.
  Ansatsen skall vara lika bred som lagret. Passningen skall vara sådan
  att lagret går lätt på

  Medan axlarna 3, 4 och 5 sitter kvar i svarven borras centrumhål med
  lagom passning för den långa axeln, 1.

  Bestäm vilken ända av axel 1 som du planerar att ha vänd framåt i
  motorblocket när lagret monteras. Mät avståndet på kamaxeln mellan
  främre och mittre lagerläge, lägg till bredden för främre lagret plus ca 5
  centimeter. Mät ut samma längd framifrån på axel 1 och gör ett litet
  märke med bågfilen där. Axel 5 skjuts fram till märket och fixeras med
  en svets.

  För in axel 1 bakifrån i motorblocket tills ansatsen bottnar i mittre
  kamaxellagret. Skjut på de koniska axelbitarna tills de tar styrning i
  främre och bakre lagerlägena.

  Sätt axel 2 i svarven och svarva en ansats för en M12-gänga. Den axeln
  skall skruvas i något av bulthålen (valfritt) för växellådskåpan.

  Mät ut avståndet centrum-centrum mellan axel 1 och 2. Märk ut och borra hål i plattjärn 6 med samma diameter som de båda axlarna.´
  För plattjärnet på axlarna och skjut fram det tills det tar stöd mot
  axel 4. Fixera plattjärnet på axel 1 med svets. Axel 2 behövs som styrning vid monteringen för att lagret skall hamna rätt i förhållande till
  oljekanalerna inne i blocket.

  Leta fram en borr (har för mig att 5 mm är lämplig), som kan stickas
  ner i oljekanalerna uppifrån och når ner till mittre kamaxellagret.
  Borra försiktigt ner genom båda oljekanalerna så att det blir märken
  av borrspetsen i monteringsverktyget. Nu är verktyget färdigt och kan
  dras ut. Använd en bra dammsugare med lämpliga munstycken för att suga ut borrspån som blivit kvar runt lagerläget.

  Montering av mittre kamaxellager:

  Stryk smörjfett i ansatsen och trä på det nya lagret. Smörjfettet
  hjälper till att hålla lagret på plats. Smörjhålen på lagret skall
  överensstämma med de borrade markeringarna på ansatsen.
  För in verktyget och driv lagret på plats med försiktiga slag mot axel
  1. Lagret är på plats när plattjärnet bottnar mot axel 4.
  Nu är det bara att ta ut verktyget. Blås med tryckluft i oljekanalerna
  för att få bort smörjfett och torka ur.

  Demontering av lager:

  Främre och bakre kamaxellagren kan drivas ut med dornar och sedan dras ut på tvären genom lagerlägena. Jag har svarvat ändarna på bitar av plattjärn (25x 5 mm, helst tjockare), så att de passar inuti lagerlägena men är längre än innerdiametern på lagren. Med en bult i mitten kopplad till en glidhammare kan man sedan rycka ut lagren. Mittenlagret drivs ut med hjälp av en lagom lång axel och en bricka med ansats, svarvad så att den passar inuti lagret.

  Yttre lagren kan monteras med motsvarande dornar och brickor. Se bara till att smörjhålen hamnar rätt i förhållande till oljekanalerna.