Skåne

Svenska Saabklubbens lokalavdelning ”Saab Club Skånia” bildades den 2:a mars 1997 och är tillägnad alla Saabentusiaster främst i Skåne. I oktober 2006 blev avdelningen en fullfjädrad sektion med egen lokalstyrelse.

Kontaktperson

Ingvar Eriksson