Medlemstidningen Bakrutan

Bakrutan är Svenska Saabklubbens medlemstidning, som ges ut 4 gånger/år. Den är full av intressant läsning, reportage, bilder, tips och mycket mer.

Undersidor

Skriv till bakrutan

Bidra till vår medlemstidning – skicka in dina reseskildringar, tävlingsbidrag, Saabäventyr m.m. till tidningsredaktören.

Artiklar till tidningen mejlas enklast i valfritt dataformat. E-postadress till redaktören är bakrutan@saabklubben.se. Textfiler och bildfiler skickas åtskilda och bilder bör bibehållas som de är från kameran för att hålla god tryckkvalitet. Grundregel kan vara minst 1 MB stora!

Saabklubben eller redaktionen reserverar sig mot felaktigheter i inskickat och publicerat material. Särtryck ur tidningen är tillåten under förutsättning att källan anges.