Dokument

På denna sida publicerar vi dokument avsedda för medlemmar i Svenska Saabklubben.

Svenska Saabklubben, Årsmöte 2016

  • Svenska Saabklubben, Årsbokslut 2015: Ladda ner (PDF, 140 kB)
  • Svenska Saabklubben, Verksamhetsberättelse 2015: Ladda ner (PDF, 329 kB)
  • Svenska Saabklubben, Resultatrapport 2015 (preliminärt, innan revision): Ladda ner (PDF, 170,5 kB)
  • Svenska Saabklubben, Balansrapport 2015 (preliminärt, innan revision): Ladda ner (PDF, 119,3 kB)
  • Svenska Saabklubben, Budget 2016: Ladda ner (PDF, 58,2 kB)
  • Svenska Saabklubben, Verksamhetsplan 2016: Ladda ner (PDF, 52,9 kB)
  • Svenska Saabklubben, Valberedningens förslag 2016: Ladda ner (PDF, 43,7 kB)
  • Svenska Saabklubben, Revisionsberättelse 2015: Ladda ner (PDF, 96,7 kB)