Informationsbroschyr

Här är en informationsbroschyr om Svenska Saabklubben som ni gärna får använda för att sprida information om klubben till intresserade.

Information om Saabklubben
Mer information om Saabklubben (PDF 1,4 MB)

Kontakta medlem@saabklubben.se om ni önskar få en tryckt version av denna broschyr (ange ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress) tillsammans med information om hur man blir medlem.