Koppla in varvräknare

Principschema för inkoppling av elektrisk varvräknare.