Bäddsats Saab 96

Vill du göra om din Saab 96 till ett hotellrum? Detta är en kort beskrivning över hur du tillverkar din egen bäddsats till din Saab. Bäddsatsen var ett originaltillbehör på 60-talet. Satsen passar ej Saab 96 med baksäte av halvkombityp. Satsen kan modifieras till att passa Saab 93.

Beskrivningen består av en ritning, tre bilder och en arbetsbeskrivning. Ritning är gjord utifrån en bäddsats med detaljnummer 170 A 39.

Arbetsbeskrivning

Bäddsatsen består av två nästan identiska stöd, vänster och höger. Skillnaden består i att det med gångjärn fästade stödet viks ut åt vänster för vänster stöd, och åt höger för höger stöd. Stöden bär tillsammans upp baksätets ryggstöd och sittdyna. Ryggstödet och sittdynan bildar tillsammans huvuddelen av ”sängen” där benen sträcks ut i bagageutrymmet (bilden ovan illustrerar en annan typ av bäddsats). Bäddsatsen kan förvaras under baksätet när den inte används.

Såga till bitarna ur 10 mm plywood. Använd gärna impregnerad plywood. Nummer inom (parentes) refererar till motsvarande nummer på ritningen.

De svängda urtagen på de långa stödens (4) översida är till för att sittdynan och ryggstödet skall ligga i nivå med varandra. Fasa av kortsidan där det stora U-formade stödet (2) monteras.

Det stora U-formade stödet (2) skall fästas med ett gångjärn (1) på ena kortsidan av det långa stödet (4). Montera så att det U-formade stödets översida är 4 mm över det långa stödets långsida. Anpassa utifrån de gångjärn du använder. Då stödet är utvikt skall det vara ett litet glapp. Stödet skall kunna vikas ut till 100° Konsultera ritningen. Gångjärnen nitas eller skruvas fast.

På den andra kortsidan skall en mindre U-formad träbit (3) limmas eller spikas fast. Träbiten skall vila i de runda urtagen i karossplåten mot bensintanken och fungera som en form av skoning. Fasa av så att biten motsvarar diametern på hålen i karossen.

Efter att du monterat ihop de kompletta stöden, avslutas arbetet med att slipa och avrunda alla kanter.

Lägg in baksätets ryggstöd och sittdyna. Lägg först in ryggstödet med nederdelen bakåt. Lägg därefter in sittdynan med bakänden först och se till att sittdynans trälist passar urtaget på stödet.

Nu är det klart.

Sov gott!

Om bäddsatsen skall modifieras till att passa Saab 93, kan längden på stöd (4) bibehållas. Stöd (2) måste sänkas så att urtaget i det långa stödet (4) kommer ned i nivå med bilens baksätesbalk. Sannolikt måste det långa stödet modifieras i bakkant. Satsen passar till Saab 93 i Saab 96 utförandet, men blir ostadig. 

Bilder

Den färdigsågade och ihopsatta bäddsatsen.

Placering av främre stödet i bilen över stolskenan. Observera urtaget för baksätets tvärplåt.

Placering av bakre stödet i de runda hålen mot bensintanken.