Grundinställning tändning tvåtakt

Många är de frågor som jag fått av vänner med TT-SAABar. Alla av Er har säker inte stroboskopinstrument. Och det behövs faktiskt inte i std-sammanhang.Jag började åka SAAB runt 1960 och då fanns inte så mycket sofistikerad utrustning att tillgå för oss som försökte få fart på ”snurrorna”. Men det finns några gamla tips som faktiskt fungerar bra idag. Det viktigaste när det gäller 3-pipens tändning är att märket för övre dödpunkt för cylinder 2 (den i mitten) stämmer mot märket på svänghjulet (det som kommer först i rotationsriktningen).

Grundinställning tändning tvåtakt. (Avser här std-bilar) (variant 1)

Härifrån utgår allt. För att kolla att märket på svänghjulet stämmer mot kolven i 2:ans cylinder (den i mitten), har jag konstruerat ett väldigt enkelt instrument om man inte vill mäta med skjutmått. Jag har tagit ett gammalt M18 tändstift. Slagit sönder porslinet. Svarvat ur stiftets innehåll till en rak bana. Har sedan svarvat till en ”kolv” som har något mindre diameter än M18-stiftets inre nya diameter och är så pass långt att det når gott ner till övre dödpunkt (en fals på kolven är bra, så att Du inte tappar ner det i cylindern). På denna kolv har jag med ett svarvstål ritsat in linjer på ca 2/10 mm. Nu sätter jag in denna anordning i tvåans cylinder och kan då ganska exakt genom att försiktigt vrida motorn runt, kolla var märket på svänghjulet befinner sig när 2:ans kolv står i topp. Stämmer det med originalmärket är är det ju bra, annars måste märket justeras inför nästa moment. Sådant kan behövas göras efter en motorrenovering vid ev. byte av vevaxel/svänghjul. Sätt då ett nytt giltigt märke för den nya ÖDP för 2:ans cylinder. För Er som har verkstadshandbok är det nu bara att gå in och göra som det står. I annat fall måste ni utgå från detta nya ÖDP-märke och märka upp för resp.nya märken före och efter. Kolla då var ni har avstånden på de gamla märkena och märk nya på samma avstånd från nytt ÖDP.

Med vanlig ”död” räkning ska nu en inkopplad lampa tända på det mittersta läget (i topp) när tändfördelaren vrids försiktigt fram och tillbaka!

Detta var grunden, och fungerar i de flesta fall för standarmotorer. För Er som vill utveckla detta rekommenderar jag typ stroboskopinstrument med möjlighet att mäta brytarnas kamvinklar och en del annat intressant.

Men som sagt: med lite enkla medel kan man få en enkel motor att gå riktigt bra med lite gott handlag!

Med vanlig ”lampinställning” ska kontrollampan tända vid mittläget av de tre märkena!

Min tvåtaktare fungerar bra på detta vis. Jag har provat med stroboskop och finesser, men kan ej känna/mäta någon skiljnad hur jag gör. Döm själv

Lycka till med 3-piporna!

/Okänd, gamla forumet 2002-10-03

Grundinställning tändning tvåtakt. (variant 2)

Tändläget på en otrimmad 841 kubikare ska vara 7 grader f ö d, vilket motsvarar 0,4 mm innan kolven når dödläget och vänder.

Jag litar aldrig helt och till fullo på inställning med hjälp av remskivans märkning och strecken på blocket. Det verkar blir aldrig bli exakt, varför får vi ta upp i en annan tråd.

Bäst blir resultatet med indikatorklocka fastsatt i en hållare nedskruvad i tvåans tändstiftshål. Men du kan göra grundinställningen med hjälp av skjutmått också; typ så här:

Bort med tvåans stift. Ställ skjutmåttets gavel mot hålet. Ner med dess djupmätare. Leta upp det läge där du känner att kolven vänder(ö dödläge). Stanna där. Backa ( dvs vrid remskivan moturs) 0,4 mm.

Ta fram en testmejsel. Lossa fördelarens klämskruv, slå på tändningen. Anslut testmejseln i jord och sätt dess mätspets på fördelarens lågspänningsanslutning. Vrid fördelaren tills testmejseln tänds. Skruva fast fördelaren i exakt det läget.

Men! Det är A och O att fördelarens märkjack i kanten och rotorns märkning sammanfaller i det här läget. Ligger dessa istället uppenbart långt från varandra (= mer än 10 mm) sitter fördelaren minst ett hack fel. Eftersom motorn står i grundinställningsläge är det bara att lossa fördelaren, ta upp den ur motorn, och sedan sätta ner den i rätt läge ( sammanfallande markeringar). Men du måste göra om steget med testmejseln, det är sista finjusteringen. Nu är tändningen inställd.

Tvåans tändkabeluttag kommer sedan efter fördelarmarkeringen, (rotation medurs). Kolla att rätt tändföljd föreligger enligt 1-2-3, men det är ju enkelt att se efter du placerat tvåan.

Lägg stroboskoplampan i verkstadshyllan och använd den till andra åk, för på djungeltrummorna funkar mätmetoden bäst….Ut och provåk! /Matte R

Bilder Patrik Hermansson

Tändordning (tillagt 120620)

Siffrorna 1, 2, 3 motsvarar cylinder 1, 2, 3.