Motorveckan i Umeå 2009

Samling kring motorkulturen, dels vid Gammlia museum och dels vid Weels Nats Norr

Fotona visar ett tvärsnitt av de deltagande fordonen från både SSK och från Umeås övriga klubbar

Foto Anders Johansson som kan kontaktas på anders@anumark.org