Weels nationals 2010

Ja, så har sommaren kommit på allvar och det var dags för Norrlandssektionen att delta i årets upplaga av Weels nationals 2010. Denna kan numera räknas som norrlands största bilträff och som förväntat så blev såväl publiktillströmningen som antalet utställda fordon ännu större än i fjol . Ytterligare en bidragande faktor var naturligtvis det fina vädret. Undertecknade närvarade med klubbtält och shop och vi hade intresserade besökare hos oss nästan hela dagen. Förhoppningsvis ska detta också så småningom generera lite nya medlemmar. Efter dagens aktivitet på Noliaområdet så är det tradition med en cruising på stan på kvällen men denna blev tyvärr lite avslagen då det från politiskt håll inte gått att komma överens om hur detta skulle skötas vilket fick till följd att vissa gator var avstängda. Följden av detta blev ett smärre kaos på vissa andra gator och stillastående köer i stället för cruising. Vi hoppas att detta reder upp sig till nästa år för att träffen ska behålla attraktionskraften. Text o Foto Anders Johansson & Rune Danielsson

Kontakta Anders Johansson