Säsonguppstart i Burträsk 2011

Svenska Saabklubbens Norrlandssektion startade träffsäsongen 2011 med en träff i Burträsk några mil söder om Skellefteå. För att sprida intresset till nya medlemmar så fanns inget krav på Saabägande utan alla fordon äldre än 30 år var välkomna och ett samarbete om själva arrangemanget fanns även med den lokala WW-klubben. Trots ovädersvarning och en intensiv regnskur söder om Botsmark så blev vi ett knappt tiotal bilar från Umeå och lite drygt femton från Botsmark-Skellefteå. Till detta så får vi också lägga ett antal tvåhjulingar och en mjölkbil. Denna hade gissningsvis levererat mjölk till det lokala mejeriet och var nu tidsenligt försedd med både mjölkkrukor och andra varor som kunde få lift på de rundor som dessa bilar gjorde varje dag. Eftermiddagen ägnades åt att leta uppsatta frågor runt om Burträsk med ett något skiftande resultat både vad gälder att hitta frågorna och att få till ett rätt svar. Orienteringen skapade nog de största problemen hos dem som tycktes ha lokalkännedom då dessa läste karthänvisningarna alltför dåligt. Samtliga hittade i vart fall till målet där ett antal ekipage fick välförtjänta pris för dagens insatser och sedan åts middag på det närbelägna värdshuset..

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kontakta Anders Johansson