Grunkor o mojänger i Överklinten 2015

Saab:ar på träff bland en massa andra prylar

Frånsett avsaknad av värme så blev det även i år en god uppslutning i Överklinten vilket kan ses på dessa bilder.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Foto Johnny Andersson