Bankörning på Mittsvergebanan i Maj 2015

Foto Anders Johansson

Saabklubbens första större arrangemang för året samlade ett femtontal förare som fick möjlighet att testa sina bilar under tuffa förhållanden på en från början våt och krävande bana.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Skicka ett mejl till Anders Johansson