Aktuell
sektionsinformation
Kommande träffar
Bildarkiv
Länkar
Annonser
Uppdaterad 2024-04-20

Svenska Saabklubbens Norrlandssektion är den geografiskt sett största sektionen och vi räknar den  i dagsläget från Gävle och norrut. Vi har en sektionsstyrelse som är fördelad på Umeå, Härnösand, Burträsk samt Örnsköldsvik, och dessutom kontaktmän för sektionen i Kramfors Sundsvall och Arjeplog.

Vår ordförande bor i Burträsk och heter Tomas Ramsell med uppbackning av kassör Johnny Andersson Sävar och sekreterare William Gidlund Örnsköldsvik.

Ansvarig för hemsidan är Anders Johansson Umeå.

Våra Saabkontakter heter i Kramfors Mikael Hagenvald och i Sundsvall Magnus Torsell. Dessutom så har vi Martin Stenlund i Arjeplog.

Detta gör att vi frånsett Norrbotten, har en rätt god lokal spridning av klubbfunktionärer. Hör gärna av er om ni har frågor eller är intresserade av att ställa upp på en liknande uppgift framför allt i Norrbotten. Många goda kontakter har knutits på detta sätt !!

Styrelsen Norrlandssektionen.

 

Ordförande       Tomas Ramsell           Tfn 070 - 312 43 39

ptjr33@gmail.com

Sekreterare       William Gidlund          Tfn 073 - 741 41 14
williamgidlund@gmail.com
Kassör               Johnny Andersson     Tfn 070 - 528 57 98
saab92bdeluxe@gmail.com
Ledamot       Per-Magnus Andersson  Tfn 070 - 572 46 47
bilipe@telia.com
Ledamot            Ted Stockhaus            Tfn 070 - 543 51 92
saabteddan@hotmail.com
Kontakt Sundsvall Magnus Thorsell    Tfn 070 - 656 78 34
thorsell.magnus@gmail.com
Kontakt Arjeplog Martin Stenlund        Tfn 0961 - 617 33
martin.stenlund@arjeplog.se
Kontakt Kramfors Mikael Hagenvald   Tfn 070 - 206 71 65
ornen2@hotmail.com

Årsmötet 2024

Vid Norrlandssektionens årsmöte i mitten av April fastställdes en preliminär träffkalender för Norrlandssektione under sommaren 2024.Sammanfattningsvis så utmynnade årsmötet i övrigt, i att sektionen behåller tidigar styrelse oförändrad. Planering fortsätter också för ett par framtida större arrangemang som vi kommeratt informera vidare om framgent.

 

Årsmötet 2022

Under det senaste årsmötet så togs inga större beslut. Styrelsen sitter kvar oförändrad och fick en komplettering med en fulltalig valberedning.

I övrigt spikades en träffkalender och årsmötet avslutades sedan med lite framtidsplanering och styrelsen fördelade några uppgifter runt detta mellan sig. 

 

Årsmötet 2021 

Söndagen den 14 Februari kl 13,00 höll sektionen ett digitalt årsmöte via Zoom. Detta avhandlade inledningsvis formalia vilket bland annat innebar att nuvarande styrelse sitter kvar utan förändringar det kommande året. Se vidare på styrelsesidan 

Vi diskuterade genom kommade aktiviteter och konsstaterar att det knappast lär bli något i arrangemangsväg förrän på sensommaren alltså slutet av Juli eller Augusti. Följden blir därför att vi inte kan gå ut med någon detaljinformation i nuläget. Planen är att vi preliminärt ska kunna delta på träffen i Ramsele samt ordna någon träff under Augusti. 

Ni får hålla koll här på hemsidan för ytterligare upplysningar. Sibylla Gustafsson deltog för centralklubbens styrelse på mötet och informerade lite om planerna för sommaren . men även här är allt väldigt preliminärt. Hon lovade även att i egenskap av klubbmästare delta och stötta lite med infomaterial till museerna mellan Övik och Gävle. 

Vi räknar med att få till upphandling av lite nytt klubbchopsmaterial som vi hoppas kunna sälja av under sommaren. Vi kunde också konstatera att klubbverksamheten centralt försöker få fart på verksamheten efter pandemin och här sticker reservdelsverksamheten ut då den gått klart bättre än förväntat här under pandemin.. 

Ett knappt femtontal medlemmar deltog vid mötet vilket väl känns helt OK med tanke på förutsättningarna.

Årsmötet 2020

Årsmötet 2020 genomfördes med god uppslutning av drygt 25 medlemmar söndagen den 8 Mars i Ramvik vid Arnolds bilmuseum. Sektionsstyrelsen återvaldes oförändrad för år 2020 och övriga formalia var rätt snabbt avklarade. Några motioner till det kommande årsmötet i Trollhättan föreslogs och sekreterare William fick i uppdrag att renskriva och skicka dessa..

Planering för kommande år diskuterades rätt ingående och några av förslagen ska vi jobba vidare på från både styrelse och enskilda medlemmar. Det mest spännande förslaget gäller ett förslag på om vi kan komma till stånd med en ny klubbträff på mittsvergebanan till sommaren 2021.

Under kommande sommar kör vi vidare med de träffar som vi är inarbetade på samt förhoppningsvis också någon ny träff men här återkommer vi med närmare detaljer.

Mötet avslutade med mackor och kaffe tillhandahållna av Arnold med fru och klubben riktar därmed också ett stort tack till dem för att vi fick hålla till på museet med vårt årsmöte.

Årsmötet 2019

Norrlandssektionens årsmöte 2019 avhölls i Ramvik strax väster om Högakustenbron mellan Härnösand och Örnsköldsvik. Här finns Arnolds bilmuseum som vi fick en rundvandring på efter årsmötet.


Under det välbesökta årsmötet planerades sommarens aktiviteter runt om i vårt stora upptagningsområde. Som ni kan se i mötesplaneringen så saknar vi representation i Norrbotten och därför uppmanar vi våra medlemmar där att höra av sig så ger vi starthjälp till lite aktiviteter även där.

I övrigt har vi en preliminär plan, rätt lik tidigare år men det finns utrymme för fler aktiviteter så hör gärna av er med förslag!


Vill någon representera kubben på en träff eller liknade så har vi i Umeå både klubbtält, flagga och lite annat smått och gott så hör i så fall av er till webbmaster eller ordförande.


Vi är nu lovade att få återuppta våra månadsträffar på Umeå veteranbilssällkaps lokal i Umeå och kör vår första den tredje april.


Styrelsen för sektionen är oförändrad sedan i fjol.

Styrelsen tackar för visat intresse under det senaste året och önskar alla gammla som nya medlemmar välkomna till ett nytt spännande verksamhetsår!

Saabgänget från Norrland med Tomas i spetsen

Nedan ses några av deltagarna i förhandlingstagen. Fler bilder från Ramvik finns här

Årsmötet 2018

Den 18 Februari hölls vårt årsmöte i Kramfors. De viktigaste punkterna gällde i år komplettering av styrelsen samt att upprättade av ett preliminärt träffchema för kommande sommar. Info om dessa punkter finns under respektive flik här på hemsidan.

SSK Norrlands årsmöte 2015


Norrlandssektionens årsmöte hölls i år i Umeå på UVS kansli där vi förutom mötesformalia bland annat gick igenom den reservdelsutredning som reservdelsgruppen lagt fram till Svenska Saabklubbens årsmöte i Mars.

Sektionstyrelsens sammansättning ligger kvar oförändrad för kommande verksamhetsår vilket innebär att Thomas Ramsell är ordförande, Johnny Andersson kassör och William Gidlund forstätter som sekreterare.

Sektionens engagemang på kommande sommarträffar spikades och dessa tillfällen kan ni se på hemsidans träffsida samt i klubbkalender och Bakruta. Sektionens största träff blir sannolikt Saabträffen i Olofsfors utanför Nordmaling som i år sker i samarbete med tidningen Klassiker, lördagen den 13 Juni.

Mötet avslutade i vanlig god stil med middag på en närbelägen pizzeria.

Årsmöte SSK Norrland 2014

Saabklubbens Norrlandssektion höll i år sitt ordinarie årsmöte i Umeå på UVS klubblokal. Ett femtontal medlemmar dök upp och då mötesformalia var genomgångna så hade sittande styrelse återvalts utan förändringar samt även övriga poster vad gäller webbansvarig och kontaktmän ej ändrades för kommande år.

Vi diskuterades och spikades en träffkalender för kommande sommar som verkar bli rätt späckad med aktiviteter. Titta vidare i Bakrutan och på träffsidan för vidare info.


Mötet resonerade även runt de olika alternativ som nu är aktuella för klubbens framtida reservdelsförsörjning.
Vi avslutade mötet med en gemensam middag.

 

Årsmöte SSK Norrland 2013

Sista sändagen i februari var det dags för Norrlandssektinens årsmöte och dagen bjöd på ett superfint vårvinterväder så ett tiotal medlemmar boende mellan Skellefteå och Sundsvall slöt upp till mötet som hölls i Kramfors några mil söder om Örnsköldsvik.

Mötet startade kl 13 med genomgång av vad som gjorts under det senaste året vilket ni fått läsa om här i Bakrutan, och fortsatte med planering för sommarens evenemang. Huvudspåret kommer liksom tidigare år att vara med och synas så mycket som möjligt vid större veteranevenemang men vi ska också köra en eller ett par egna träffar i sommar. Vi har bland annat rätt många aktiva medlemmar i Sundsvallstrakten så vi jobbar på någon träff i dessa trakter.  Vidare info kan ses på träffsidan här i tidningen samt på vår hemsida.
Sektionsstyrelsen sitter helt oförändrad inför kommande år.
Medlemmarna fick avslutningsvis lite info om vad som hänt inom bl.a. reservdelsverksamheten under det senaste året och även planerna för kommande år inom klubben.
Efter mötet gick vi till en närbelägen pizzeria för middag och ett par timmars saabsnack innan hemfärd.


Text och foto Anders Johansson

arsmote1 arsmote2
Fikastopp i Örnsköldsvik på nedvägen Utanför protokollet hanns en utredning av detta bromsok med under årsmötet.