Bilägare: Nicklas Gruffman Anumark

Saab 95 DL årsm 1975 som tjänstgjort som polisbil i Umeå mellan åren 1975 - 1982

1
2
3
4
5
6

Anders Johansson