Modellgemensamt

Externa länkar:

Felsökningsschema bil:
http://www.kolumbus.fi/bjorn.corander/bilfel.htm

Sök Bosch-delar till din bil:
http://www.automotive-tradition.com/en/wissen/recherche.htm

Beteckningar på elsystemets kablar (vilket nummer har vilken funktion)
http://hem.passagen.se/dape9210/bilel.html