Fördelare & fördelarlock

Bosch 0 231 146 024 från en tidig V4. Notera styrklacken till vänster.

2012-05-28 08.07.32

Fördelarlock till ovan:

2012-05-28 08.06.45

Brytarspetsar: Delad typ, tex Bremi 1065 (1964-67).

Bosch 0 231 170 185 (? i reservdelskatalogen finns bara 183?). Ingen styrklack, istället ett uttag för klack i locket.

2012-05-28 08.09.27

Fördelarlock till ovan:

2012-05-28 08.09.08

Jack Ashcraft’s tips om hur man kollar om fördelaren är sliten.
http://saabjournal.blogspot.se/2012/05/distributor-help.html