Montera oljetrycksmätare på Saab V4

http://forum.saabklubben.nu/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=73939