Ta ur motorn på en tvåtaktare

En bra beskrivning (på norska) av hur detta görs finns här.