Saab Sonett

Bilder från visningen av Catherina 1965:
http://saab.skynetblogs.be/post/7000424/heritage–la-catherina-de-sixten-sason

Elscheman, reservdelsinformation med mera:
http://www.saabsonett.org