Saab Skånia - Svenska Saabklubben

Saab 96 jubilerar!

       

Nyheter

MHKs "Gula Träffen" på Hemvärnsgården i Kyrkheddinge söndag 27 sep kl 10.00!

Månadsträffarna på Bialitt är inställda tills vidare på grund av Coronavirusets spridning och de rekommendationer som getts av olika myndigheter.

Läs mer här!

Bengt

Klassikerkollen

Gör en egen besiktning av din besiktningsfria entusiastbil!

Gå till testen!