Thulinträffen i Landskrona 2018-07-21

Den 21 juli är det dags för årets Thulinträff.  Huvudtemat för årets träff är A-Ford och Volkswagen 70 år i Sverige. Öppet för publik från 1000.


Saab Skånias deltagande i Thulinträffen 2018

Saabklubbens Skåniasektion har ett flertal år deltagit i Thulinträffen och så även i år. Saab firar i år Saab 900 40 år. Det vore trevligt om det dyker upp några Saab 900 i olika versioner men andra  modeller är också välkomna! Samling på Citadellet i Landskrona senast 0900. Bengt Å tar emot vid infarten och Stefan T ordnar upp vår parkering inne på området.

Anmälan till Saab Skånias utställning sker lättast genom att skicka ett mail till bengt.sonett(at)telia.com eller telefon 072-2341955 och ange namn, mobiltelefon, mailadress samt fordon. Det går även att skicka SMS. Först till kvarn…..
Anmälan senast 2018-07-16. Vi räknar med att få ca 20 platser som vanligt. Vill du inte stå bland klubbens bilar läs på MHK sida
http://mhkskane.nu. Där hittar du även mer arrangörsinformation.

Information till utställare från arrangören:
Alla utställare som kör in på området ska vara kvar till minst kl 16:00.
Minst 1,5 m mellan alla utställda fordon. Lämna vägen runt området fri.
Ingen camping på området!
Tänk på att använda oljematta under fordonet vid behov.

Fredag 20 juli Cruising i Landskrona. Samling Skeppsbron 1800. Ingen anmälan.

Mer information kommer efter hand på: https://saabklubben.se/skane/index.html

Bengt Å / Stefan T

INFART Efter bron sväng höger och ta dig till Saab Skånias område.