Saab Skånia - Svenska Saabklubben

 

     

Saab Skånia Styrelse 2019

Ordförande

Bengt Åkesson
bengt.sonett(at)telia.com

Vice ordförande

Vakant

Sekreterare

 
Marianne Ahlström
tm.ahlstrom(at)telia.com

Kassör

Lars Thuring
margaretha.thuring(at)telia.com

Ledamöter

Mattias Hansson
saabsport.mattias(at)spray.se

Stefan Tygelmark
per.stefan(at)outlook.com

Valberedning

Mats Svensson
Håkan Asp
Magnus Karlsson

Saab Skånia © 2019