Saab Skånia - Svenska Saabklubben

 

     

Saab Skånia Styrelse 2018

Ordförande

Bengt Åkesson
bengt.sonett(at)telia.com

Vice ordförande

Tomas Sjödell
tomassjodell(at)gmail.com

Sekreterare

 
Marianne Ahlström
tm.ahlstrom(at)telia.com

Kassör

Lars Thuring
margaretha.thuring(at)telia.com

Ledamöter

Mattias Hansson
saabsport.mattias(at)spray.se

Stefan Tygelmark
per.stefan(at)outlook.com

Valberedning

Kjell Rosengren
Mats Svensson
Håkan Asp

Saab Skånia © 2018