Saab Skånia - Svenska Saabklubben

 

     

Saab Skånia Styrelse 2022

Ordförande

Bengt Åkesson
bengt(at)akesson-motorsport.se NY ADRESS!

Vice ordförande

Ingvar Eriksson
eriksson.ingvar(at)gmail.com

Sekreterare

 
Marianne Ahlström
tm.ahlstrom(at)telia.com

Kassör

Lars Thuring
margaretha.thuring(at)telia.com

Ledamöter

Mattias Hansson
saabsport.mattias(at)spray.se

Stefan Tygelmark
per.stefan(at)outlook.com

Valberedning

Mats Svensson
Håkan Asp
Magnus Karlsson


Saab Skånia © 2022