Motorhistoriska dagen i Umeå 2005

Bilder från bland annat Saabklubbens frågeprov samt från bron över Tavleån i Anumark.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kontakta Anders Johansson