Ramsele veterandag 16 Juli 2011

Ramsele veteranfordonsdag arrangerades denna sommar den lördagen den 16 Juli. Thomas och Johnny var på plats som klubbens företrädare och några tappra saabägar dök upp men vi hoppas på en större uppslutning nästa år. Foto Tomas Ramsell

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Kontakta Anders Johansson