En fritidskonsuments minnen från sin tid på ASJ Arlövsfabrik


Bakgrunden till att Svenska Saabklubbens Skåniasektion mötte Börje Wictorsson var en fotosession sommaren 2004 inför ett reportage som tidningen Automobil hade kallat till på gamla ASJ där Saab Sonetten tillverkades. Bilder från detta hittar du här.

En äldre gentleman cirklade runt området på cykel och vi var nog flera som tänkte att den mannen säkert hade någon knytning till fabriken och Sonetten. Vi började prata och det visade sig snart att Börje hade en hel del minnen från Sonettiden och vi hade en trevlig pratstund. Det kom snart upp förslaget att Börje skulle hålla ett litet föredrag på ett av våra månadsmöten i Saab Skånia.

Det dröjde till 2007 innan det blev verklighet och bilder från detta möte hittar du här. I samband med föredraget lämnade Börje över en CD med tidningsklipp, bild och text och detta hittar du i länkarna nedan.

Mycket nöje!

Bengt


Saab Skånias första möte med Börje utanför ASJ i Arlöv sommaren 2004

Börjes minnesanteckningar från Saabs Sonettproduktion i Arlöv

Tidningsartiklar om Sonettproduktionen

Tillverkningen av värmepanna

Annan produktion i Arlöv

Waggonfabrikens produktkatalog från 1900


Börje Wictorsson - Fritidskonsument

 

Bilder och text Börje Wictorsson - Sida och layout Bengt Åkesson 2007-11-11