Thulinträffen i Landskrona 2017-07-22

Den 22 juli är det dags för årets Thulinträff. Huvudtemat för årets träff är Volvo 90 år. Öppet för publik från 1000.

Saab Skånias deltagande i Thulinträffen 2017

Saabklubbens Skåniasektion har ett flertal år deltagit i Thulinträffen och så även i år. Saab firar i år Saabs första bil 70 år, Saab Turbo 40 år och Saab 9-5 20 år. Någon Ursaab kan vara svårt att plocka fram men 99 Turbo från 1977 kanske är lättare. En sportig 9-5 bör inte vara svårt att uppbringa. Andra modeller är också välkomna! Samling på Citadellet i Landskrona senast 0830. Bengt Å tar emot vid infarten och Stefan T ordnar upp vår parkering inne på området. 

Anmälan till Saab Skånias utställning sker lättast genom att skicka ett mail till bengt.sonett(at)telia.com eller telefon 072-2341955 och ange namn, mobiltelefon, mailadress samt fordon. Det går även att skicka SMS. Först till kvarn…..
Vår klubbparkering är avsedd för medlemmar i Svenska Saabklubben.

Anmälan senast 2017-07-18. Vi räknar med att få 20 platser. Vill du inte stå bland klubbens bilar eller inte är medlem i Svenska Saabklubben går du till MHK hemsida http://mhkskane.nu. Där hittar du arrangörsinformation.

Information till utställare från arrangören:
Alla utställare som kör in på området ska vara kvar till minst kl 16:00.
Minst 1,5 m mellan alla utställda fordon.
Tänk på att använda oljematta under fordonet vid behov.

Mer eventuell information kommer efter hand på vår hemsida på Internet https://saabklubben.se/skane/index.html !  Bengt Å / Stefan T