Thulinträffen i Landskrona 2019-07-20

Den 20 juli är det dags för årets Thulinträff.  Temat för årets träff är minnet efter Enoch Thulin som omkom i en flygolycka för 100 år sedan
samt vi firar BMC Mini 60 år och Citroën 100 år.

Öppet för publik från 1000.

Saab Skånias deltagande i Thulinträffen 2019

Saabklubbens Skåniasektion har ett flertal år deltagit i Thulinträffen och så även i år. Saab firar i år Saab 9-3 Viggen 20 år.
Det vore trevligt om det dyker upp några Viggen men andra modeller är också välkomna! Samling på Citadellet i Landskrona senast 0900.
Bengt Å tar emot vid infarten och det finns skyltat på vår parkering inne på området.

Anmälan till Saab Skånias utställning sker lättast genom att skicka ett mail till bengt.sonett(at)telia.com eller telefon 072-2341955
och ange namn, mobiltelefon, mailadress samt fordon. Det går även att skicka SMS. Först till kvarn…..
Anmälan senast 2019-07-19 kl 1200. Vi räknar med att få ca 20 platser som vanligt.
Arrangörens hemsida:
http://mhkskane.nu.

Information till utställare från arrangören:
Alla utställare som kör in på området ska vara kvar till minst kl 16:00.
Minst 1,5 m mellan alla utställda fordon. Lämna vägen runt området fri.
Ingen camping på området!
Tänk på att använda oljematta under fordonet vid behov.

Fredag 19 juli Cruising i Landskrona. Samling Skeppsbron 1800.

Mer information kommer efter hand på: https://saabklubben.se/skane/index.html

Bengt Å