Saab Skånia - Svenska Saabklubben


       

Nyheter






Månadsträffarna på Bialitt är inställda tills vidare på grund av Coronavirusets spridning och de rekommendationer som getts av olika myndigheter.

Läs mer här!

Bengt



Saabmarknad i Saxtorp


Lördagen 2 maj



På grund av utvecklingen av Coronaviruset och rekommendationer om genomförandet av tillställningar mm har vi beslutat att ställa in Saxtorpsmarknaden 2 maj.

Vi återkommer med nytt datum när läget har stabiliserats.


Ta hand om dig och lev väl!


Krister W  -  Bengt Å




Tyvärr är även Saabträffen i Höör inställd. Nytt datum är 15/5 2021!

Mikael