Saab Skånia - Svenska Saabklubben


       

Nyheter
Du som deltog på träffen 14 nov!

Platser bokade enligt önskemål.

Bengt Å


Månadsträff 12/12


Dags med årets sista  månadsträff på Bialitt. Det är dessutom sista månadsträffen med nuvarande ägare eftersom Bialitt är sålt.

Vi samlas som vanligt 1800.
Inget julabord 2019

På grund av att Bialitt byter ägare så har vi tillsammans med nuvarande ägaren beslutat att inte arrangera julabordet i år. Detta hindrar dock ingen att i större eller mindre sällskap äta julabord på annat ställe.