Saab Skånia - Svenska Saabklubben


       

Nyheter


Månadsträffarna på Bialitt är inställda tills vidare på grund av Coronavirusets spridning och de rekommendationer som getts av olika myndigheter.

Läs mer här!

Bengt
MHK Skåne planerar att genomföra Thulinträffen 18 juli beroende på hur läget är med Coronapandemin.


Cruising planeras till 26 juni.


Information finns här!