Saab Skånia - Svenska Saabklubben


       

NyheterSvenska Saabklubbens årsmöte


Lördagen den 27 mars 12.00


Årsmötet kommer endast ske digitalt, anmälan krävs.

Anmälan sker på hemsida: saabklubbensarsmote.se

Anmälan är öppen mellan 1-22 mars.

Mer info finns på klubbens hemsida!


Vinterinfo

Den 9 feb deltog jag i ett telefonmöte med alla sektionsordföranden med klubbordförande Karl Ask som sammanhållande.
Det diskuterades bl.a årsmötet som blir digitalt, reservdelsverksamheten i framtiden, hemsidan mm. Ett bra möte!
Det tekniska fungerade bra.

Läs nästa nummer av Bakrutan där nyttig information kommer.

Har någon idéer om vårt lokala årsmöte så skriv en rad. Med de regler om sammankomster som finns just nu så
är ett samlat möte inte aktuellt.

Lev väl och håll er på rätt sida om dikeskanten!

Hälsningar Bengt Å

Månadsträffarna på Bialitt är inställda tills vidare på grund av Coronavirusets spridning och de rekommendationer som getts av olika myndigheter.

Läs mer här!

Bengt

Klassikerkollen

Gör en egen besiktning av din besiktningsfria entusiastbil!

Gå till testen!