Saab Skånia - Svenska Saabklubben


       

Nyheter
Kallelse Saab Skånias årsmöte på Bialitt.

Torsdag 12 mars 2020 klockan 1800.

OBS!
Anmälan om deltagande och motioner skickas till Bengt Åkesson!

Helst via mail bengt.sonett@telia.com eller:
Bengt Åkesson
Östraby 9122
24297 Hörby
0722341955 (SMS)

Sedvanliga årsmötespunkter.

Fullständig kallelse hittar du här!

Välkommen!