Importera bil

När man importerat en bil från utlandet måste den registreringsbesiktigas i Sverige. Vilka krav som ställs på bilen beror till stor på hur gammal bilen är, men tyvärr verkar det även finnas en stor variation beroende på vem på Bilprovningen man pratar med. Generellt gäller dock att ju nyare bil desto mer krävs.

Användbara länkar