Funktionärer

Styrelse för Svenska Saabklubben

Ordförande

Karl Ask, Floda

Vice Ordförande

Sibylla Gustafsson, Stockaryd

Sekreterare

Håkan Malmgren, Floda

Kassör

Lars Söderlund, Stockholm

Ledamot

Stefan Hjort, Upplands Väsby

Ledamot

Simon Olsson, Svalöv

Suppleant

Yngve Ekberg, Stockholm

Suppleant

Bo Lindman, Linköping

Befattningshavare

Webbmaster

Mats Jedmo

Klubbmästare

Sibylla Gustafsson & Håkan Malmgren

Medlemsansvarig / Kansli

Mail

medlem@saabklubben.se

Telefon

0520 – 411128

Telefontider
Måndag 13-16
Torsdag 8 – 12

Vänligen respektera dessa tider

Internationella kontakter

Martin Bergstrand

Tech 2-samordnare

Daniel Mattsson

SIAS-utvecklare

Henrik Brenander

Infomailen

Magnus Riley

Revisor

Annica Raap

Revisorsuppleant

Anton Björklund

Valberedningen

Janne Hagnell (Ordförande)
Göran Sahlén
Matthias Roswall

valberedningen@saabklubben.se
(går till hela valberedningen)

Facebook

Stefan Elovsson

Forumansvarig

Mats Jedmo

Moderator Forumet

Jan Hagnell, Mårten Strandmoe

Bakrutans redaktion

Allmänna frågor

Helena Thorslund Stockholm

Annonser för Bakrutan

Träffgrupp

Träffgrupp

Sibylla Gustafsson & Håkan Malmgren

MHRF-försäkringen

Försäkringssamordnare

Michael Rasmussen

Försäkringssamordnare

Sibylla Gustafsson

Adress för MHRF-ansökan:

Svenska Saabklubben
c/o Michael Rasmussen
Billebergavägen 9
261 94 Annelöv

 

Övriga fordonsinspektörer listas på vår sida hos MHRF