Justera tändning V4 (Flintametoden)

Skriven av Johan ’Fuling’.

Ställ tändningen ordentilgt innan du går på något annat. Flinta metoden funkar ypperligt om du inte har brytarlöst tändsystem.

1: Vad som behövs är en testmejsel eller en 12V-lampa med två sladdar.

2: En 13mm fast nyckel.

3: Ett bladmått på 0,4mm, brist på ett bladmått ta en papper lika tjockt som i en normal tändsticksask.

Nu ska jag försöka ta detta steg för steg.

1: Ställ bilen på en plan plats med plats att rulla bilen framåt ca 2m.

2: Lägg i 3ans växel

3: Ta bort hela luftburken,2st M6 skruvar, en på var sida.

4: Ta bort fördelarlocket.

5: Om du tittar precis åvanför remskivan(den nedersta) så finns det en klack som det är ett antal sträck och siffror på, det är gradral, 10-6-3-TCD-3.

Märket på remskivan och märkningen på motorblocket. Kortet är taget i främre högre hörnet av motorrummet. I förgrunden till höger syns fläktremmen, till vänster generatorstaget. Remskivan i nederkant sitter på vattenpumpen.

6: Putta bilen framåt(med 3an ilagd), som du då ser snurrar remskivan moturs och fördelaren medurs.

7: På remsivan finns det ett streck/hack, vrid motorn(putta bilen) framåt tills strcket/hacket står vid 6grader.

8: Kolla nu vilket håll rotorn i fördelaren pekar(borde peka snett bakåt). Det finns ett sträck/hack på fördelarkanten som skall stå presis under rotorns (ända med mässings pluppen i ändan).

9: Om rotorn pekar framåt, vrid då runt motorn ett varv och stanna på se punkt 7 & 8.

10: Lossa nu skruven som håller fördelaren med den fasta nycken(13mm), inte helt utan bara så mycket att du precis kan vrida på fördelaren.

11. Vrid nu försiktigt fördelaren moturs tills brytarna öppnar max och kolla att bladmåttet(0,4mm) precis går in mellan brytarnas kontaktytorna. Justera vid behov brytaravsåndet genom att låssa en skruv som sitter presis vid brytarspättsarna kontytor. Lossa skruven bara lite. Det finns ett ett hack och 2st så ploppar i botten på fördelaren. Sätt in en skruvmäjsel där och vrid försiktigt så öppnas eller stängs brytarn. Skruva åt skruv för brytana.

12: Vrid nu tillbaka fördelaren(medurs) tills brytarna stängs.

13: Ta bort sladden som går från fördelaren till tändspolen på tändspolen.

14: Koppla in lampan till sladden till fördelaren och pluss på batteriet.

15: Vrid nu fördelaren presis till lampan tänds(brytana öppnar). OBS rororn skall stå ungefär precis åvanför sträcket på fördelarkanten.

16: Skruva fast fördelaren med den fasta nycken(13mm).

17: Kolla att tändkablarna sitter rätt i fördelarlocket. 1ans tändkabel är den som sitter precis åvanför stäcket/hacket i fördelar kanten. Tändföljden är 1-3-4-2 medurs sätt uppifrån. 1ans celinder är den längst fram på höger sida på motorn, 2an höger bakåt, 3an vänster fram och 4an vänster bak.

18: se till att allt är på plats igen(luftburken ej nödvändigt)

19: Provstarta bilen, den går just gipppppiiii

20: Den vill inte starta ock stjuter ur förgasaren. Då sitter förmodligen fördelaren 180grader fel. Åtgärd, lättast. Flytta tändkablarna 180grader, flytta 1ans tändkabel till 4ans och 4ans till 1an. 2an till 3an och 3an till 2ans plats. åter till punkt 19:

Lycka till