Vi bevarar Saab - bli medlem här!

Välkommen till Svenska Saabklubben!

Information om Saabklubben (2,5mb)

Anpassning av Svenska Saabklubbens Reservdelsförsäljning.

Med anledning av den rådande situationen p.g.a. Covid 19, där vi ser en tydlig, men inte alarmerande nedgång i försäljning och order kommer vi från måndagen den 6:e april ha förkortad arbetstid för våra medarbetare i Skattkärr.
Telefontiderna påverkas ej och vi ber våra medlemmar att även fortsättningsvis i första hand beställa via telefon, mail eller webshop och undvika egna besök i Skattkärr, p.g.a. smittspridningsrisken.

Vi vill göra er uppmärksamma på att det kan innebära att det tidvis kan vara längre väntetid på telefon eller svar på mail och att leveranstiden kan öka något i vissa fall.
Vi hoppas på er förståelse och acceptans för detta under rådande omständigheter och lovar att vi gör allt för att ni ej ska drabbas onödigtvis av våra nödvändiga anpassningar.

Bakgrund till beslutet:
Då tendensen med en i situationen vikande försäljning är tydlig, vill styrelsen i denna osäkra situation agera försiktigt med det längre perspektivet och ansvaret för medlemmarnas pengar för ögonen.
Därför har vi i samråd med medarbetarna i Skattkärr beslutat om korttidspermittering på deltidsbasis. På detta sätt hoppas vi kunna säkerställa klubbens reservdelsverksamhet på sikt och när det åter vänder uppåt.

För Svenska Saabklubbens styrelse
Bo Lindman & Martin Bergstrand

Viktigt meddelande från styrelsen – Årsmötet 2020 senareläggs

Svenska Saabklubbens styrelse har idag beslutat att senarelägga årsmötet, vilket skulle hållits den 28 mars 2020 i Trollhättan. Detta på grund av Coronaviruset.

Styrelsen har följt utvecklingen noggrant och kommit fram till slutsatsen att senarelägga årsmötet. Vi har noterat att ett stort antal företag, organisationer och myndigheter valt att agera restriktivare än myndigheternas rekommendationer. Bland annat har MHRF skjutit på alla resterande klubbkonferenser. Styrelsen väljer att ansluta sig till denna restriktiva linje. Vi vet idag inte hur situationen ser ut i slutet av mars och har därför tagit beslutet att i god tid gå ut med detta besked för att inte hamna i panikåtgärder.

Saabklubbens årsmöte samlar över 100 människor från nästan hela Sverige. Dessutom är flera av våra medlemmar äldre och därmed mer utsatta. Risken för att smittspridning kan ske skall inte underskattas och styrelsen vill inte medverka till att smitta kan spridas genom ett årsmöte.

Vi beklagar att vi har tvingats fatta detta beslut och hoppas att våra medlemmar har förståelse för detta. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Nytt datum för årsmöte kommer att meddelas i ny kallelse. Det kan ske genom klubbens medlemstidning, Bakrutan eller separat brev. Beroende på tidpunkt för beslut. Besked om datum kan alltså inte ges idag, utan meddelas så snart vi har tillräcklig med information om situationen.

Årsmötesförhandlingarna för 2020 finns tillgängliga enligt den kallelse ni medlemmar har fått tidigare.

2020-03-14

Med Vänliga Saabhälsningar
Svenska Saabklubbens styrelse

Svenska Saabklubben är bilklubben för dig som gillar Saabs bilmodeller. Vi är Sveriges största Saabklubb, med över 4 000 medlemmar och flera lokalsektioner över hela landet. Hos oss är alla modeller av Saab välkomna.

Saabklubbens målsättning är att underlätta för de som intresserar sig för Saabs bilmodeller att få ut mer av sitt intresse. Det gör vi bl a genom att tillhandahålla exklusiva reservdelar, rabatter, träffar och bankörningar, fördelaktiga försäkringar, information och diskussionsforum på Internet. Vi har även en intressant och välfylld medlemstidning, Bakrutan, som ges ut 4 gånger/år.

Svenska Saabklubben är organiserad i MHRF.

Vår hemsida innehåller, förutom information om Saabklubben, mycket fakta och råd om Saabs bilmodeller samt bilder, filmer, ljudfiler och länkar. Hemsidan är till viss del avsedd för medlemmar i Svenska Saabklubben. För fullständig åtkomst krävs ett medlemskap i Saabklubben.

Läs mer om varför du ska bli medlem här: Bli medlem i Svenska Saabklubben.

Självbetjäning av medlemskap

Klicka här för självbetjäning av ditt medlemskap

Du är varmt välkommen som medlem hos oss!

Klicka här för att köpa klubbregalia