Chassinummer

En Saabos chassinummer är en siffra under 500, till exempel ’356’ eller för tidiga vagnar ett ’A’ följt av ett nummer.Chassinummer 1-3 är prototyper utan bromsar. På nummer 4-100 sattes ett A framför numret för att visa att de var bromsade. Chasinumret börjar på nytt hundratal för varje årsmodell och går inte alltid upp till nästa hundratal. Högsta kända chnr ska vara 438, antalet tillverkade vagnar ska vara 390.Senare vagnar har ofta ett annat typ av chassinummer som till exempel ’E61410’. Detta är troligen de vagnar som blev över när produktionen lades ned och såldes mer eller mindre färdigbyggda.

Chassinumret återfinns på registreringsbeviset och instämplat på dragets vänsta sida precis framför gasollådan.

”Det är riktigt att själva draghandsken i originalutförande är av fabrikat Walter Winterhoff. Chassienummret är dock normalt instansat på själva dragstången mellan gasoltuben och draghandsken. På vänster sida oftast tror jag, c:a 10 mm höga siffror. Stansningen gjordes med mycket tunna bokstäver/siffror och kan lätt ha målats över och blir kanske synliga endast om man skrapar bort färgen.
Årsmodell -64 har chassienummer A01 – A69 -65 100 – 145 -67 200 – 438 Det är i alla fall det högsta nummer jag känner till i respektive årsmodell.
Inga -66:or eller -69:or finns vad jag vet registerade på 60talet utan de har kommit till senare.
Alla chassienummer finns ej ty det tillverkades 390 st. Det blev ett glapp då ny årsmodell kom och man började på nytt hundratal. Beträffande de vagnar som har chassienummer typ E34875 är det sannoligt så att de lämnat fabriken utan chassienummer när produktionen lades ner. Vgnarna hamnade i Östergötland, där de även tillverkats och fick ett E (E=Östergötlands län) registeringsnummer och vid omläggningen till nya skyltar 1973 fick de samma chassienummer som de hade registreringnummer enligt det gamla skyltarna. Min teori i alla fall.
Kanske har jag fel men det är den erfarenhet jag fått av den forskning jag gjort.

Magnus Lindberg Saaboägare chassienummer A13”

Ref: Saabklubbens forum

Chassinummer ’356’, instansat till höger om det lilla trekantiga staget på dragstångens vänstra sida.