MHRF

Svenska Saabklubben är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet som i sin tur är ansluten till Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA). För varje medlemskap i Svenska Saabklubben går ca 32 kr per medlem till MHRF.

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas.

De historiska fordonen är ett uppskattat inslag i trafiken och utgör ett rullande museum som första hand förvaltas och vårdas av ideella krafter hemma i garagen, inte bara inför kommande åksäsong utan även till glädje för kommande generationer.

I Sverige kommer ständigt nya regler som skulle kunna begränsa användandet av de historiska fordonen om inte samarbetet med myndigheterna var gott. Därför för MHRF ständig dialog med dem, samt våra folkvalda och Regeringskansliet. Exempel på lättnader som MHRF har drivit igenom är skattebefrielseundantag i miljözoner och besiktningsbefrielse.

För att säkerställa att de historiska transportmedlen fortsatt kan hållas rörliga, och inte bara bevaras som statiska föremål, samarbetar MHRF med andra organisationer inom det rörliga kulturarvet.

Globalt har UNESCO erkänt det fordonshistoriska kulturarvet som viktigt att värna.  Genom världsorganisationen för historiska fordon, FIVA, verkar MHRF för att detta kulturarv ska bevaras, användas och utvecklas.

MHRF-försäkringen

En riktigt bra medlemsförmån är MHRF-försäkringen. Det är en speciell försäkring för historiska fordon som ägs av medlemmar i någon av Motorhistoriska Riksförbundets närmare 200 medlemsklubbar bland andra Svenska Saabklubben. Genom ditt medlemskap i Saabklubben är du med och stödjer deras oförtröttliga och mycket viktiga arbete med att påverka våra politiker så att deras förståelse för veteranfordonshobbyn ökar. Detta är för oss är mycket viktigt vid deras beslutsprocesser.

Försäkringssamordnare & försäkringsinspektörer

Svenska Saabklubben har ett antal fordonsinspektörer, bor du nära en från en annan klubb kan du alltid välja de. Saknar du Mobilt Bank-id behöver du ansöka via papper, kontakta då en av våra försäkringssamordnare. Länkar till de båda hittas här nedanför.

Resurser kring MHRF-försäkringen