Tändningen på äldre bilar

Här beskrivs hur tändningen fungerar i en äldre bil med brytarspetsar.

Ett tändsystem. Foto: Pirk, Frédéric MICHEL, Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Car_ignition_system.svg)

I början av förloppet är brytarspetsarna stängda. Ström flyter från batteriet, genom tändningslåset och genom tändspolens primärlindning. Den går sedan genom de slutna brytarspetsarna till jord och tillbaka till batteriet. I tändspolens primärlindning byggs ett magnetfält upp.

När brytarspetarna sedan öppnas av axeln i fördelaren bryts strömmen genom primärlindningen och magnetfältet kollapsar, vilket inducerar en kort puls med hög spänning i sekundärlindningen.
Samtidigt laddas kondensatorn, som bildar en svängningskrets tillsammans med primärlindningen. Energin flödar mellan de två komponenterna, och ytterligare högspänning induceras genom detta i sekundärlindningen. Detta gör att högspänningspulsen i sekundärlindningen förlängs.

Högspänningen från sekundärlindningen går ut via tändspolens tändkabel till fördelaren, där den skickas till ett av tändstiften. Den höga spänningen gör att spänningen kan hoppa från tändstiftets mittelektrod till sidoelektroden, och när detta sker bildas en gnista som tänder bränsle/luftblandningen.

Primär/Sekundärlindning

En elektrisk kabel lindad som en spole. Genom att linda två spolar med olika antal varv och montera dem nära varandra kan elektrisk ström överföras via magnetism mellan spolarna. Genom att använda olika antal varv i spolarna ändras spänningen. Man kan till exempel mata in 12 volt i primärlindningen och få ut flera tusen volt i sekundärspänningen.