Saab 50 år

Källa: Saab Opel Sverige AB 1997

Den 12 december 1949 startade serietillverkningen av bilar på Saab-fabriken i Trollhättan. Den första bilen, en grön Saab 92, rullade av produktionslinan några veckor senare och sedan dess har närmare 3,3 miljoner Saab-bilar tillverkats.

Från prototyp till serieproduktion

Det var under världskrigets slutskede, 1944-1945, som Saab – Svenska Aeroplan Aktie- bolaget – bestämde sig för att börja tillverka bilar som ett komplement till flygplans- tillverkningen. Vingkonstruktören Gunnar Ljungström, anställd på Saab sedan starten 1937, fick tillsammans med en liten stab på cirka 15 personer, uppdraget att skapa en personbil. Sedan formgivaren Sixten Sason kopplats in på projektet, växte en flygplansinspirerad och mycket avancerad bil fram, en bil som på många sätt skilde sig från vad som var vanligt på den tiden.

Den första prototypen, Saab 92.001, var klar på försommaren 1946.
Ett år senare, den 10 juni 1947, fanns ytterligare en bil färdig, Saab 92.002, som då kunde premiärvisas för en samling inbjudna journalister i personalmatsalen vid Saabs kontor i Linköping.

Utvecklingen hade således börjat i Linköping, där konstruktionsavdelningen fanns, men på senhösten 1947 flyttades den nyskapade ”bilavdelningen” till Trollhättan. Verksamheten var inte större än att personalen kunde transporteras i de båda provbilarna ”Ettan” och ”Tvåan”.

Parallellt med framtagningen av provbilarna pågick också motorutvecklingen, under ledning av den tävlingsintresserade motoringenjören Rolf Mellde som kommit till Saab i september 1946.

På senvåren 1949 hade produktionsförberedelserna för Saab 92 – namnet var en logisk utveckling från de tidigare flygplansprojekten Scandia (90) och Safir (91) – kommit så 1ångt att en pilotserie om 20 bilar kunde börja tillverkas.

Bilar istället för flygplan

Den för biltillverkning disponibla delen av Trollhätteverkstäderna täckte en golvyta på 17 700 kvadratmeter och inrymde hela processen; plåtpressning och karosserisammansättning, motor- och växellådstillverkning, tapisseri- och lackeringsavdelningar, slutmontering och slutjustering. Bakom tillverkningen låg 6330 arbetsoperationer.

Den 12 december 1949 startade serietillverkningen av Saab 92. Det blev naturligtvis lite uppehåll för jul- och nyårshelger men måndagen den 16 januari 1950 kunde i alla fall de tre första serietillverkade bilarna levereras. Ungefär samtidigt som de första bilarna började rulla fram över fabriksgolvet i Trollhättan så rullade det sista propellerdrivna jaktplanet av typen Saab 21 ut därifrån. Flygplanstillverkningen flyttades till Linköping.

I början var alla gröna

När Saab äntligen kunde börja leverera bilar var intresset enormt. Det fanns en kölista som påstods omfatta allt från 15 000 till 35 000 personer. Tillverkningen gick dock inte så fort, den första tiden rullade bara fyra bilar om dagen ut från fabriken, och det första året gjordes inte mer än 1 246 bilar. Alla var lackerade i samma buteljgröna färg och alla tycks ha varit av De Luxe-utförande även om de samtida försäljningsbroschyrerna nämnde att det också fanns en standardmodell med enklare utrustning.

Den tvärställda, tvåcylindriga tvåtaktsmotorn var på 764 cc och 25 hk. Motorn och växellådan var hopbyggda till en enhet och i likhet med alla senare Saab-modeller var bilen förstås framhjulsdriven. Den självbärande, helsvetsade stålkarossen var både stark och vridstyv. Den väl genomförda strömlinjeformen gav bilarna, i produktionsutförande, en luftmotståndskoefficient på bara 0,35, ovanligt bra för sin tid. På de första årsmodellerna fanns ingen utvändig bagagerumslucka utan tanklocket glänste som pricken över i:et strax under den lilla bakrutan.

Produktionsrekord i Trollhättan

Till en början gjordes hela bilen i Trollhättan men från hösten 1953 flyttades motor- och växellådstillverkningen till Göteborg. Enligt en samtida produktionsplan tillverkades då 13 bilar om dagen. Pa lördagarna gjordes dock bara 7 bilar. Det dröjde till 1958 innan Saab för första gången tillverkade mer än 10 000 bilar på ett ar. Sedan steg produktionen i rask takt for att i mitten av sjuttiotalet ligga runt 90 000 bilar. Den hittills högsta Bilden är klickbar årsproduktionsnoteringen nåddes 1986, då 134 112 bilar byggdes. Förutom i Trollhättan har under årens lopp sammansättning av Saab-bilar även förekommit i Linköping, Arlöv, Malmö, Mechelen (Belgien) och finska Nystad. Idag är produktionen koncentrerad till Trollhättan och Nystad, där specialmodellen Saab 9-3 Viggen och alla cabrioleter tillverkas. Produktionen i Trollhättefabriken gjorde sitt hittills absolut bästa år 1998 med 107 135 tillverkade bilar (av en total årsproduktion på 124 867 bilar).