Kallelse till Svenska Saabklubbens årsmöte 2020

Kategori:

När: lördagen den 5 december klockan 12,00

Vi kommer denna gång ha ett årsmöte på plats i Trollhättan som vanligt, men begränsa antalet deltagare till 40 stycken på grund av pandemin. Ingen fika eller liknande kommer serveras. Detta gör att man behöver anmäla sig och det är först till kvarn som gäller.

På grund av de nya reglerna så är detta inställt, utan årsmötet kommer bara vara via digital kanal. De som har anmält sig fysiskt har fått uppgifter om detta.

Vi kommer även ha en möjlighet att deltaga via en sändning via nätet.

Till båda alternativen behövs anmälan.

Start anmälan: 11 november öppnar anmälan till årsmötet

Slut anmälan:  25 nov är sista dag att anmäla sig till årsmötet

Anmälan sker via hemsida:

https://www.edeliusconsulting.se/ssam2020

Lösenord: Sonett56

Årsmöteshandlingar finns på Saabklubbens hemsida under årsmöte med lösenord AJ-37-Viggen men även på anmälningssidan. Handlingarna kan även skickas hem mot portokostnad.

Dagordning årsmöte

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsstämmoprotokollet
 4. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Godkännande av: a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 b) Styrelsens förvaltningsberättelse för 2019
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020
 10. Behandling av inkomna motioner
 11. Propositioner från styrelsen
 12. Val av a) Ordförande för en tid av två år b) Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter c) Resterande ledamöter och suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år d) Val av revisor jämte revisorssuppleant för en tid av 1 år e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år
 13. Beslut om ev hedersmedlem
 14. Fastställande av medlemsavgifter för 2021
 15. Fastställande av reseersättningar fram till nästkommande årsmöte
 16. Saabklubbens stipendiefond
 17. Övriga frågor – Information om reservdelsverksamheten
 18. Mötets avslutning

Dela gärna detta inlägg på sociala medier

Ett svar till ”Kallelse till Svenska Saabklubbens årsmöte 2020”

Lämna en kommentar

 1. Lsoderlund

  Hej,
  Alla som anmälde sig till årsmötet via länken ovan, fick en möteslänk utskickad. Sista dag för anmälan var den 30:e November.

  Länken kan om oturen varit framme hamnat i skräpkorgen i din epost.