Kallelse till extra årsmöte 31/5 2013

Kategori:

Kallelse till extra årsmöte i Svenska Saabklubben 2013

Plats: Saabmuseet i Trollhättan.
Fredagen den 31 Maj 2013 Kl 18.00

Dagordning för extra årsmöte:

 1. Extra årstämmans öppnande
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av årsmötespresidium bestående av ordförande, sekreterare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Val av ev hedersmedlem
 7. Föredragning av den ekonomiska berättelsen
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
 10. Presentation av den nya organisationen inklusive reservdelsverksamheten
 11. Antagande av den nya organisationen inklusive godkännande av de nya stadgarna
 12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 13. Val av styrelse
 14. Fastställande av medlemsavgift
 15. Förslag till verksamhetsplan på kort och lång sikt
 16. Förslag till budget
 17. Övriga frågor
 18. Mötes avslutande

Välkomna!
önskar Styrelsen

Här kan ni ladda ner denna kallelse som PDF:

Kallelse till extra årsmöte i Svenska Saabklubben 2013

Kallelsen är även publicerad i det senaste numret av Bakrutan (2/2013).

Dela gärna detta inlägg på sociala medier

Lämna en kommentar