Lokalsektioner

Svenska Saabklubben har ett flertal lokalsektioner runt om i Sverige. Dessa är av varierande storlek, från organiserade sektioner med egna styrelser, hemsidor, regelbundna träffar osv. till samlade Saabentusiaster med kontaktpersoner.

Som en officiell lokalsektion i Svenska Saabklubben får man stöd från den centrala föreningen. Detta dels i form av IT-relaterade tjänster (hemsida, e-postadress m.m.) och dels i form av regalia, flagga m.m. Organiserade lokalsektioner erhåller även ett årligt sektionsbidrag.

För att ta del av lokalsektionernas aktiviteter bör man vara aktiv medlem i Svenska Saabklubben. Vid vissa evenemang och träffar är medlemskap inte ett krav. Lokalsektionerna agerar dock som officiella representanter för Svenska Saabklubben.

Här är en sammanställning av våra lokalsektioner:

– Skåne

Svenska Saabklubbens lokalavdelning ”Saab Club Skånia” bildades den 2:a mars 1997 och är tillägnad alla Saabentusiaster främst i Skåne. I oktober 2006 blev avdelningen en fullfjädrad sektion med egen lokalstyrelse. Från januari 2009 är Bengt Åkesson lokal ordförande.

Kontaktperson: Bengt Åkesson, 0415-40222
E-post: skania@saabklubben.se
Hemsida: https://saabklubben.se/skane/
Träffar: https://saabklubben.se/skane/traffar.html

– Norrland

Svenska Saabklubbens Norrlandssektion är den geografiskt sett största sektionen, räknat från Gävle och norrut. Sektionsstyrelsen är fördelad på Umeå, Östersund och Burträsk med kontaktpersoner även i Kramfors, Sundsvall och Arjeplog. Lokal ordförande är Tomas Ramsell.

Kontakperson: Tomas Ramsell, 0914-55567
E-post: norrland@saabklubben.se
Hemsida: https://saabklubben.se/norrland/
Träffar: https://saabklubben.se/norrland/traffinformation.htm

– Trollhättan

Svenska Saabklubbens lokalsektion i Trollhättan består av ca 130 medlemmar. Arrangerar lokala träffar och aktiviteter. Bistår även vid lokala evenemang, såsom Saabfestivalen.

Kontaktperson: Jan Lundqvist, 0520-441378
E-post: trollhattan@saabklubben.se
Hemsida: http://thn.saabklubben.se/
Träffar: http://thn.saabklubben.se/traffar/

– Stockholm

Svenska Saabklubben har en officiell lokalsektion i Stockholm sedan 2013. Lokala träffar sker regelbundet under året, med fokus på sommarhalvåret. En lokal styrelse har bildats under 2016.

Kontaktperson: Urban Trued
E-post: stockholm@saabklubben.se
Hemsida: http://stockholm.saabklubben.se/
Träffar: http://stockholm.saabklubben.se/traffar/

– Göteborg

Svenska Saabklubbens lokalsektion i Göteborg heter Saab Gothia. Lokala träffar sker regelbundet, med studiebesök och lite annat runt Göteborg.

Kontaktperson: Mats Kadmark, 031-228959
E-post: goteborg@saabklubben.se
Hemsida: http://gothia.saabklubben.se/
Träffar: http://gothia.saabklubben.se/traffar/

– Halland

Svenska Saabklubbens lokalsektion i Halland heter Saabklubben Hallandia. Lokala träffar sker regelbundet runt om i Halland.

Kontaktperson: Peter Olsson, 0352-16411
E-post: hallandia@saabklubben.se
Hemsida/träffar: http://hallandia.saabklubben.se/

– Blekinge

Svenska Saabklubben har en lokalsektion i Blekinge sedan 2016. Lokalsektionen vill samla människor från Blekinge med intresse för både gamla och nya Saabar. Arrangerar en stor Saab-träff på Emmaboda flygbana samt avser även träffas lokalt.

Kontaktperson: Anders Källquist, 073-8381699
E-post: blekinge@saabklubben.se

– Gotland

Svenska Saabklubbens lokalsektion ”Föreningen Gotlands SAABen” bildades sommaren 1990. Lokala träffar/utflykter sker 4-5 gånger om sommaren. Kontakta gärna lokalsektionen vid besök på Gotland.

Kontaktperson: Björn Askengren, 0498-50038
E-post: gotland@saabklubben.se

– Vill ni starta en egen lokalsektion inom Svenska Saabklubben?

Om ni är medlem i Svenska Saabklubben och önskar starta en lokalsektion vänligen kontakta Jonathan Sulo eller Anton Björklund, som är kontaktpersoner för lokalsektionerna i vår centrala styrelse.